دکتر علی محمد ملک زاده تفکری

دکتر علی محمد ملک زاده تفکری

پزشک عمومی

کد نظام پزشکی

۴۸۳۷۵

تخصص و فوق تخصص‌ها

  • پزشک عمومی

مشاوره تلفنی

برای مشاوره تلفنی با دکتر علی محمد ملک زاده تفکری، زمان مورد نظر خود را انتخاب کنید و نوبت بگیرید. در زمان نوبت، تماس به شکل اتوماتیک برقرار می‌شود.

۳۲,۰۰۰ تومان
۱۵ دقیقه تماس تلفنی
قابلیت ارسال فایل
دکتر علی محمد ملک زاده تفکری
دکتر علی محمد ملک زاده تفکری