دکتر علی فلاح مهرجردی

دکتر علی فلاح مهرجردی

تخصص جراحی عمومی

فوق تخصص جراحی توراکس (ریه و قفسه سینه)

کد نظام پزشکی

۱۱۹۲۵۸

تخصص و فوق تخصص‌ها

  • تخصص جراحی عمومی

مشاوره تلفنی

برای مشاوره تلفنی با دکتر علی فلاح مهرجردی، زمان مورد نظر خود را انتخاب کنید و نوبت بگیرید. در زمان نوبت، تماس به شکل اتوماتیک برقرار می‌شود.

۵۰,۰۰۰ تومان
۱۵ دقیقه تماس تلفنی
قابلیت ارسال فایل
دکتر علی فلاح مهرجردی
دکتر علی فلاح مهرجردی