دکتر علی اکبر طاهری

دکتر علی اکبر طاهری

تخصص گوش، حلق و بینی

کرمان
%۱۰۰
پیشنهاد(از ۲۷ کاربر)

کد نظام پزشکی

۱۱۰۴۹

تخصص و فوق تخصص‌ها

اطلاعات مطب خیابان امام جمعه

آدرس:

کرمان،خیابان امام جمعه، بعد از چهارراه نامدار محمدی، ساختمان پزشکان ایرانیان

تجربیات کاربران

در ادامه می توانید تجربه مراجعه کاربران دیگر را به دکتر علی اکبر طاهری بخوانید. این نظرات فقط تجربه کاربرانی است که پیشتر از طریق دکترتو از این پزشک نوبت گرفته اند و به فرم نظرخواهی پاسخ داده اند.

میانگین نظرات(از ۲۷ کاربر)

%۱۰۰
۲۷ کاربر از ۲۷ کاربر این پزشک را پیشنهاد می‌کنند.
زمان انتظار در مطب
 • ۰-۱۵ دقیقه
  ۱۱ نفر
 • ۱۵-۴۵ دقیقه
  ۱۰ نفر
 • ۴۵-۹۰ دقیقه
  ۴ نفر
 • بیش از ۹۰ دقیقه
  ۲ نفر
Loading...Loading...

نوبت دهی مطب

همین حالا اینترنتی نوبت بگیرید و در زمان نوبت به مطب پزشک مراجعه کنید.

مطب خیابان امام جمعه
دکتر علی اکبر طاهری
دکتر علی اکبر طاهری