دکتر احمد نکیسایی

دکتر احمد نکیسایی

تخصص داخلی

کد نظام پزشکی

۲۹۵۸۲

تخصص و فوق تخصص‌ها

  • تخصص داخلی
مشاوره‌ی فعالی وجود ندارد