دکتر احمد مشکورنیا

دکتر احمد مشکورنیا

تخصص داخلی

اهواز
%۹۶
پیشنهاد(از ۴۴ کاربر)

کد نظام پزشکی

۱۱۹۶۴۱

تخصص و فوق تخصص‌ها

اطلاعات مطب خیابان کیانپارس

آدرس:

اهواز،کیانپارس.خیابان ۱۶غربی ،مجتمع تخصصی و فوق تخصصی سینا،طبقه دوم

تجربیات کاربران

در ادامه می توانید تجربه مراجعه کاربران دیگر را به دکتر احمد مشکورنیا بخوانید. این نظرات فقط تجربه کاربرانی است که پیشتر از طریق دکترتو از این پزشک نوبت گرفته اند و به فرم نظرخواهی پاسخ داده اند.

میانگین نظرات(از ۴۴ کاربر)

%۹۶
۴۲ کاربر از ۴۴ کاربر این پزشک را پیشنهاد می‌کنند.
زمان انتظار در مطب
 • ۰-۱۵ دقیقه
  ۱۴ نفر
 • ۱۵-۴۵ دقیقه
  ۲۱ نفر
 • ۴۵-۹۰ دقیقه
  ۷ نفر
 • بیش از ۹۰ دقیقه
  ۲ نفر
Loading...Loading...

نوبت دهی مطب

همین حالا اینترنتی نوبت بگیرید و در زمان نوبت به مطب پزشک مراجعه کنید.

مطب خیابان کیانپارس
ملاحظات

مراجعین محترم توجه کنید:

لطفا راس ساعتی که نوبت دارید در مطب حاضر شوید

فقط یک همراه داشته باشید

دکتر احمد مشکورنیا
دکتر احمد مشکورنیا