درمانگاه سهامی

درمانگاه سهامی

شیراز

نوبت دکترهای درمانگاه سهامی

دکتر الهام مرادی

دکتر الهام مرادی

تخصص زنان، زایمان و نازایی

5(32 نظر)

602 نوبت موفق

اولین نوبت آزاد مطب: چهارشنبه 27 تیر

نوبت بگیرید

دکتر مهران جواهری

دکتر مهران جواهری

تخصص کودکان و نوزادان

5(11 نظر)

280 نوبت موفق

اولین نوبت آزاد مطب: چهارشنبه 27 تیر

نوبت بگیرید

دکتر هوداد موحدان

دکتر هوداد موحدان

تخصص چشم پزشکی

4.5(20 نظر)

166 نوبت موفق

اولین نوبت آزاد مطب: چهارشنبه 27 تیر

نوبت بگیرید

دکتر ابوالفضل هاشم پور

دکتر ابوالفضل هاشم پور

تخصص پزشکی ورزشی

5(5 نظر)

131 نوبت موفق

اولین نوبت آزاد مطب: سه‌شنبه 2 مرداد

نوبت بگیرید

دکتر هانیه قویدل

دکتر هانیه قویدل

تخصص کودکان و نوزادان

5(3 نظر)

15 نوبت موفق

اولین نوبت آزاد مطب: چهارشنبه 27 تیر

نوبت بگیرید

دکتر یاسمین خاکسار

دکتر یاسمین خاکسار

پزشک دندانپزشک, تخصص دندانپزشکی کودکان

5(1 نظر)

27 نوبت موفق

اولین نوبت آزاد مطب: شنبه 30 تیر

نوبت بگیرید

دکتر سید ابوالفضل کمانی

دکتر سید ابوالفضل کمانی

تخصص پوست، مو و زیبایی

4.45(9 نظر)

148 نوبت موفق

اولین نوبت آزاد مطب: چهارشنبه 27 تیر

نوبت بگیرید

دکتر بهرام محمدی آزاد

دکتر بهرام محمدی آزاد

تخصص ارتوپدی

4.4(8 نظر)

272 نوبت موفق

اولین نوبت آزاد مطب: چهارشنبه 27 تیر

نوبت بگیرید

دکتر مریم رست نظام

دکتر مریم رست نظام

تخصص داخلی

2 نوبت موفق

اولین نوبت آزاد مطب: پنج‌شنبه 28 تیر

نوبت بگیرید

دکتر ملیحه بهرامی

دکتر ملیحه بهرامی

تخصص زنان، زایمان و نازایی

80 نوبت موفق

اولین نوبت آزاد مطب: چهارشنبه 27 تیر

نوبت بگیرید

زینب آزاده

زینب آزاده

کارشناس تغذیه

3 نوبت موفق

اولین نوبت آزاد مطب: چهارشنبه 27 تیر

نوبت بگیرید

درمانگاه سهامی

درمانگاه سهامی

شیراز

تخصص های درمانگاه سهامی

بینایی سنجی

تخصص کودکان و نوزادان

تخصص گوش، حلق و بینی

تخصص پزشکی ورزشی

تخصص زنان، زایمان و نازایی

تخصص چشم پزشکی

تخصص ارتوپدی

تغذیه

پزشک دندانپزشک

تخصص دندانپزشکی کودکان

تخصص داخلی

تخصص پوست، مو و زیبایی

بیمه‌های طرف قرارداد درمانگاه سهامی

بیمه تکمیلی دانا

بیمه تکمیلی سامان

بیمه تکمیلی ملت

بیمه تکمیلی میهن

بیمه تکمیلی آرمان

بیمه بانک صادرات

بیمه بانک تجارت

درباره درمانگاه سهامی

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه  

آدرس درمانگاه سهامی

آدرس: شیراز، خیابان ابیوردی دو، درمانگاه سهامی

تلفن: 07136269121, 07136269122

نمایش روی نقشه

  1. دکترتو
  2. مراکز درمانی
  3. درمانگاه‌ها
  4. درمانگاه‌های شیراز
  5. درمانگاه سهامی