درمانگاه دندانپزشکی میقات

درمانگاه دندانپزشکی میقات

مشهد

نوبت دکترهای درمانگاه دندانپزشکی میقات

دکتر بیتا جهانیان

دکتر بیتا جهانیان

پزشک دندانپزشک

5(15 نظر)

5 نوبت موفق

اولین نوبت آزاد مطب: چهارشنبه 6 تیر

نوبت بگیرید

دکتر سید الیاس حسینی نسب

دکتر سید الیاس حسینی نسب

پزشک دندانپزشک

5(13 نظر)

اولین نوبت آزاد مطب: چهارشنبه 6 تیر

نوبت بگیرید

دکتر محمدشریف دلربا

دکتر محمدشریف دلربا

پزشک دندانپزشک

نوبت بگیرید

دکتر محمدامین دمساز

دکتر محمدامین دمساز

پزشک دندانپزشک

5(1 نظر)

1 نوبت موفق

اولین نوبت آزاد مطب: چهارشنبه 6 تیر

نوبت بگیرید

دکتر منیرالسادات کلالی

دکتر منیرالسادات کلالی

پزشک دندانپزشک

اولین نوبت آزاد مطب: سه‌شنبه 5 تیر

نوبت بگیرید

دکتر مریم یادگارپور

دکتر مریم یادگارپور

پزشک دندانپزشک

5(2 نظر)

اولین نوبت آزاد مطب: پنج‌شنبه 7 تیر

نوبت بگیرید

دکتر فرزانه بیانی رودی

دکتر فرزانه بیانی رودی

پزشک دندانپزشک

4 نوبت موفق

اولین نوبت آزاد مطب: امروز

نوبت بگیرید

درمانگاه دندانپزشکی میقات

درمانگاه دندانپزشکی میقات

مشهد

تخصص های درمانگاه دندانپزشکی میقات

پزشک دندانپزشک

آدرس درمانگاه دندانپزشکی میقات

آدرس: مشهد، بلوار دلاوران، نبش دلاوران 13، درمانگاه دندانپزشکی میقات

تلفن: 05138229535, 05138229686, 09152017707

نمایش روی نقشه

  1. دکترتو
  2. مراکز درمانی
  3. درمانگاه‌ها
  4. درمانگاه‌های مشهد
  5. درمانگاه دندانپزشکی میقات