1. دکترتو
  2. دکترها
  3. دکترهای تهران
  4. دکترهای منطقه 12 تهران

نوبت‌دهی اینترنتی بهترین دکترهای منطقه 12 تهران

دکترهای تخصص ارتوپدی در منطقه 12 تهران

2 پزشک

دکترهای تخصص جراحی عمومی در منطقه 12 تهران

1 پزشک

دکترهای فلوشیپ انحراف و چشم پزشکی کودکان (استرابیسم) در منطقه 12 تهران

1 پزشک

دکترهای فلوشیپ جراحی سرطان در منطقه 12 تهران

1 پزشک

دکترهای تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) در منطقه 12 تهران

1 پزشک

دکترهای تخصص زنان، زایمان و نازایی در منطقه 12 تهران

3 پزشک

دکترهای تخصص کودکان و نوزادان در منطقه 12 تهران

1 پزشک

دکترهای تخصص پزشکی هسته‌ای در منطقه 12 تهران

1 پزشک

دکترهای پزشک عمومی در منطقه 12 تهران

8 پزشک

دکترهای تخصص پاتولوژی (آسیب شناسی) در منطقه 12 تهران

1 پزشک

دکترهای تخصص فیزیوتراپی در منطقه 12 تهران

1 پزشک

دکترهای تخصص بینایی سنجی در منطقه 12 تهران

1 پزشک

دکترهای تخصص تغذیه در منطقه 12 تهران

1 پزشک

دکترهای تخصص مامایی در منطقه 12 تهران

5 پزشک

دکترهای تخصص شنوایی سنجی در منطقه 12 تهران

1 پزشک

دکترهای پزشک دندانپزشک در منطقه 12 تهران

2 پزشک

دکترهای تخصص دندانپزشکی کودکان در منطقه 12 تهران

1 پزشک

دکترهای تخصص داخلی در منطقه 12 تهران

2 پزشک

دکترهای فوق تخصص قلب و عروق در منطقه 12 تهران

1 پزشک