1. دکترتو
  2. دکترها
  3. دکترهای شیراز
  4. دکترهای ستارخان شیراز

نوبت‌دهی اینترنتی بهترین دکترهای ستارخان شیراز

دکترهای تخصص قلب و عروق در ستارخان شیراز

2 پزشک

دکترهای فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق بزرگسالان (اینترونشنال کاردیولوژی) در ستارخان شیراز

1 پزشک

دکترهای تخصص کودکان و نوزادان در ستارخان شیراز

1 پزشک

دکترهای تخصص گوش، حلق و بینی در ستارخان شیراز

4 پزشک

دکترهای فلوشیپ جراحی بینی و سینوس (رینولوژی) در ستارخان شیراز

1 پزشک

دکترهای پزشک عمومی در ستارخان شیراز

8 پزشک

دکترهای تخصص چشم پزشکی در ستارخان شیراز

4 پزشک

دکترهای فلوشیپ شبکیه (ویتره و رتین) در ستارخان شیراز

3 پزشک

دکترهای فلوشیپ سرطان شناسی چشم (افتالموانکولوژی) در ستارخان شیراز

1 پزشک

دکترهای فلوشیپ قرنیه و خارج چشمی در ستارخان شیراز

1 پزشک

دکترهای تخصص اعصاب و روان (روانپزشکی) در ستارخان شیراز

1 پزشک

دکترهای پزشک دندانپزشک در ستارخان شیراز

21 پزشک

دکترهای تخصص جراحی دهان، فک و صورت در ستارخان شیراز

1 پزشک

دکترهای تخصص پروتزهای دندانی (پروستودانتیکس) در ستارخان شیراز

1 پزشک

دکترهای تخصص رادیولوژی دهان، فک و صورت در ستارخان شیراز

1 پزشک

دکترهای تخصص ارتودنسی در ستارخان شیراز

1 پزشک

دکترهای تخصص درمان ریشه (اندودانتیکس) در ستارخان شیراز

1 پزشک

دکترهای تخصص زنان، زایمان و نازایی در ستارخان شیراز

2 پزشک

دکترهای تخصص تغذیه در ستارخان شیراز

4 پزشک

دکترهای تخصص روانشناسی در ستارخان شیراز

2 پزشک

دکترهای تخصص پوست، مو و زیبایی در ستارخان شیراز

2 پزشک

دکترهای تخصص جراحی عمومی در ستارخان شیراز

2 پزشک