مرکز تصویربرداری رادیولوژی و سونوگرافی کلینیک غرب

مرکز تصویربرداری رادیولوژی و سونوگرافی کلینیک غرب

استان تهران

تلفن مرکز تصویربرداری رادیولوژی و سونوگرافی کلینیک غرب

02188034928, 02188034932

آدرس مرکز تصویربرداری رادیولوژی و سونوگرافی کلینیک غرب

تهران، میدان ونک، ملا صدرا، شیراز شمالی

اطلاعات بیشتر درباره مرکز تصویربرداری رادیولوژی و سونوگرافی کلینیک غرب

مرکز تصویربرداری رادیولوژی و سونوگرافی کلینیک غرب از مراکز تصویربرداری پزشکی استان تهران است. این مرکز تصویربرداری از طریق آدرس تهران، میدان ونک، ملا صدرا، شیراز شمالی قابل دسترسی است. برای تماس با مرکز تصویربرداری رادیولوژی و سونوگرافی کلینیک غرب می‌توانید از شماره تلفن(های) 02188034928, 02188034932 استفاده کنید.