لیست درمانگاه ها و بیمارستان های شیراز (آدرس و شماره تلفن)

در لیست زیر بیمارستان‌ها و درمانگا‌ه‌های شیراز را مشاهده می‌کنید، همچنین می‌توانید به اطلاعات شماره تماس و آدرس بیمارستان‌ها دسترسی داشته باشید.

فهرست مطالب:

لیست بیمارستان های شیراز

لیست درمانگاه های شیراز

لیست بیمارستان‌های شیراز

بیمارستان نمازی
آدرس: شیراز، میدان نمازی
تلفن: ۰۷۱۳۶۴۷۴۳۳۱ و ۰۷۱۳۶۴۷۴۳۵۱

بیمارستان شهید رجایی
آدرس: شیراز، بلوار شهید چمران، جنب بیمارستان چمران
تلفن: ۰۷۱۳۶۳۶۴۰۰۱

بیمارستان شهید فقیهی
آدرس: شیراز، خیابان زند، روبروی خیابان صورتگر
تلفن: ۰۷۱۳۲۳۵۱۰۹۰ و ۰۷۱۳۲۳۵۱۰۹۹

بیمارستان شهید چمران
آدرس: شیراز، بلوار شهید چمران
تلفن: ۰۷۱۳۶۲۴۰۱۰۱ و ۰۷۱۳۶۲۴۰۱۰۶

بیمارستان خلیلی
آدرس: شیراز، خیابان خلیلی
تلفن: ۰۷۱۳۶۲۶۷۳۶۳ و ۰۷۱۳۶۲۶۷۳۶۵

بیمارستان حافظ
آدرس: شیراز، ابتدای بلوار چمران
تلفن: ۰۷۱۳۶۲۷۱۵۳۱ و ۰۷۱۳۶۲۷۱۵۳۶

بیمارستان زینبیه
آدرس: شیراز، میدان دفاع مقدس
تلفن: ۰۷۱۳۷۲۶۶۸۱۱ و ۰۷۱۳۷۲۶۶۸۱۹

بیمارستان حضرت علی اصغر
آدرس: شیراز، خیابان مشکین فام
تلفن: ۰۷۱۳۲۲۴۸۶۰۳ و ۰۷۱۳۲۲۴۸۶۰۸

بیمارستان قطب الدین
آدرس: شیراز، خیابان فخرآباد
تلفن: ۰۷۱۳۸۲۱۹۶۴۱ و ۰۷۱۳۸۲۱۹۶۴۲

بیمارستان ابن سینا
آدرس: شیراز، خیابان قرآن
تلفن: ۰۷۱۳۲۲۸۹۶۰۱ و ۰۷۱۳۲۲۸۹۶۰۳

بیمارستان شهید دستغیب
آدرس: شیراز، خیابان حافظ، جنب باغ ملی
تلفن: ۰۷۱۳۲۲۸۸۰۶۴ و ۰۷۱۳۲۲۸۸۰۶۶

بیمارستان مرکز قلب حضرت فاطمه (س) و کودکان شهید حجازی
شیراز– بلوار سیبویه – سه راه آستانه
تلفن: ۰۷۱۳۷۳۹۸۸۱۱ و ۰۷۱۳۷۳۹۸۸۱۴

بیمارستان زایشگاه شوشتری
آدرس: شیراز، خیابان انقلاب (نادر)، حد فاصل چهار راه گمرک و اصلاح نژاد
تلفن: ۰۷۱۳۲۳۲۴۸۰۵

بیمارستان اعصاب و روان
آدرس: شیراز، ۱۶ کیلومتری جاده شیراز-مرودشت
تلفن: ۰۷۱۳۲۲۲۹۵۰۱ و ۰۷۱۳۲۲۲۹۵۰۴

بیمارستان شهید دکتر بهشتی
آدرس: شیراز، فلکه ولیعصر
تلفن: ۰۷۱۳۲۲۴۹۲۰۱ و ۰۷۱۳۲۲۴۹۲۰۵

بیمارستان مسلمین
آدرس: شیراز، خیابان خیام

بیمارستان ۵۷۶ ارتش
آدرس: شیراز، چهارراه باغ تخت
تلفن: ۰۷۱۳۲۲۲۷۴۱۸

بیمارستان روانپزشکی جنت
آدرس: شیراز، بلوار امیرکبیر
تلفن: ۰۷۱۳۸۲۲۶۳۶۲

بیمارستان ایران
آدرس: شیراز، خیابان زند
تلفن: ۰۷۱۳۲۳۳۲۳۷۰

بیمارستان شهید مظفری
آدرس: شیراز، بلوار عدالت، زندان عادل آباد
تلفن: ۰۷۱۳۸۲۴۷۵۳۳

بیمارستان دکتر میر
آدرس: شیراز، خیابان عفیف آباد
تلفن: ۰۷۱۳۶۲۶۰۰۹۹

بیمارستان پارس
آدرس: شیراز، خیابان قصردشت، سه راه برق
تلفن: ۰۷۱۳۲۳۳۶۰۰۶

بیمارستان شهر
آدرس: شیراز، خیابان مشیر فاطمی
تلفن: ۰۷۱۳۲۳۳۷۹۰۵

بیمارستان دکتر میرحسینی
آدرس: شیراز، بلوار هجرت
تلفن: ۰۷۱۳۲۲۸۴۴۳۳ و ۰۷۱۳۲۲۸۴۴۳۵

بیمارستان علوی
آدرس: شیراز، خیابان تختی
تلفن: ۰۷۱۳۲۲۴۷۳۶۰

بیمارستان کسری
آدرس: شیراز، خیابان ۳۰ متری سینما سعدی
تلفن: ۰۷۱۳۲۳۳۹۹۶۶

بیمارستان کوثر
آدرس: شیراز، خیابان قصردشت، حدفاصل بلوار شاهد و پل معالی آباد
تلفن: ۰۷۱۳۶۲۳۱۵۱۵

بیمارستان فرهمندفر
آدرس: شیراز، خیابان قصردشت، سه راه خلدبرین
تلفن: ۰۷۱۳۶۲۶۴۷۴۸

بیمارستان شفا
آدرس: شیراز، خیابان ۲۰ متری سینماسعدی، نبش خیابان اردیبهشت
تلفن: ۰۷۱۳۲۳۳۹۰۱۵ و ۰۷۱۳۲۳۳۹۰۱۷

بیمارستان مشیر
آدرس: شیراز، فلکه گاز
تلفن: ۰۷۱۳۲۲۹۷۴۹۵
بیمارستان اردیبهشت
آدرس: شیراز، بلوار چمران
تلفن: ۰۷۱۳۶۲۸۴۸۲۱ و ۰۷۱۳۶۲۸۴۲۵
بیمارستان دنا
آدرس: شیراز، بلوار مطهری، خیابان رادفر
تلفن: ۰۷۱۳۶۲۸۰۴۱۱ و ۰۷۱۳۶۲۸۰۴۱۴

بیمارستان مرکزی
آدرس: شیراز، بلوار چمران
تلفن: ۰۷۱۳۶۲۸۴۴۱۱ و ۰۷۱۳۶۲۸۴۴۲۶

بیمارستان خدادوست
آدرس: شیراز، بلوار مطهری، نبش تقاطع ستارخان
تلفن: ۰۷۱۳۶۲۷۷۵۹۳ و ۰۷۱۳۶۲۷۷۰۷۰

بیمارستان مادر و کودک غدیر
آدرس: شیراز، دروازه قرآن
تلفن: ۰۷۱۳۲۲۹۵۶۳۱ و ۰۷۱۳۲۲۹۵۶۳۲

بیمارستان انکولوژی امیر
آدرس: شیراز، خیابان فرهنگ شهر، روبروی استخر کوثر
تلفن: ۰۷۱۳۶۳۲۳۵۳۳ و ۰۷۱۳۶۳۲۳۵۳۷

بیمارستان بعثت
آدرس: شیراز، میدان احسان
تلفن: ۰۷۱۳۶۳۵۹۳۷۹ و ۰۷۱۳۶۳۵۹۳۸۳
بیمارستان دوران
آدرس: شیراز، بلوار مدرس، روبروی خیابان برجیستون
تلفن: ۰۷۱۳۷۲۰۲۱۴۶

بیمارستان محرری
آدرس: شیراز، بعد از پلیس راه شیراز-اصفهان، جنب دانشکده کشاورزی
تلفن: ۰۷۱۳۶۲۷۷۵۰۳ و ۰۷۱۳۶۲۷۷۵۰۷

بیمارستان نادر کاظمی
آدرس: شیراز، فلکه ولیعصر
تلفن: ۰۷۱۳۷۲۶۱۱۹۱ و ۰۷۱۳۷۲۶۱۱۹۳

بیمارستان پیوند اعضا ابوعلی سینا
آدرس: شیراز، شهر صدرا، جاده فاز۲ به سمت دوکوهک، روبروی باغشهر پردیس
تلفن: ۰۷۱۳۶۴۰۷۰۶۱ و ۰۷۱۳۶۴۰۷۰۶۴

‌‌

لیست درمانگاه‌های شیراز

درمانگاه سهامی
آدرس: شیراز، بلوار چمران، ابیوردی ۲
تلفن:۰۷۱۳۶۲۶۶۰۷۲

درمانگاه شبانه روزی میلاد
آدرس: شیراز، قدوسی غربی
تلفن: ۰۷۱۳۶۳۰۲۰۶۵

درمانگاه شهر راز
آدرس: شیراز، قدوسی شرقی، نبش کوچه ۶
تلفن: ۰۷۱۳۶۴۸۷۵۳۵ و ۰۷۱۳۶۴۸۷۲۲۴

درمانگاه شباه روزی مطهری
آدرس: شیراز، میدان نمازی، جنب درمانگاه نمازی
تلفن: ۰۷۱۳۶۱۲۱۰۰۰

درمانگاه تخصصی امام رضا (ع)
آدرس: شیراز، میدان نمازی، نبش ساحلی
تلفن: ۰۷۱۳۲۱۲۷۰۰۱ و ۰۷۱۳۲۱۲۷۰۰۵

درمانگاه فرهنگیان
آدرس: شیراز، بلوار هجرت، پل پارکینگ
تلفن: ۰۷۱۳۲۲۸۰۰۷۹

درمانگاه بقیه الله الاعظم
آدرس: شیراز، بلوار سیبویه (دروازه کازرون)
تلفن: ۰۷۱۳۷۳۹۹۰۱۱

درمانگاه ثامن الائمه
آدرس: شیراز، بولوار ابونصر
تلفن: ۰۷۱۳۷۳۱۹۹۱۱

درمانگاه آریا
شیراز، بلوار معالی آباد، بین کوی دوستان و خلبانان، کوچه ۲۶
تلفن: ۰۷۱۳۶۲۴۲۴۶۹ ۰۷۱۳۶۲۸۲۵۴۱

درمانگاه عرفان قائم
آدرس: شیراز، گلدشت معالی آباد، خیابان لادن
تلفن: ۰۷۱۳۶۲۴۲۱۱۳ و ۰۷۱۳۶۲۴۲۵۹۳

درمانگاه اقبال
شیراز، بلوار باهنر جنوبی، بلوار پاسارگاد، میدان پاسارگاد
تلفن: ۰۷۱۳۸۲۴۴۱۸۴

درمانگاه صبا
آدرس: شیراز، پل معالی آباد، ابتدای بلوار صنایع، روبروی بانک تجارت
تلفن: ۰۷۱۳۶۲۴۰۷۳۲

درمانگاه سپهر
آدرس: شیراز، بلوار باهنر بلوار صنایع، تاچارا، جنب بوستان علوی
تلفن: ۰۷۱۳۶۲۵۱۹۳۷ و ۰۷۱۳۶۲۵۱۳۰۵

درمانگاه محمد رسول الله
آدرس: شیراز، بلوار پاسداران، ایستگاه ۴ زرهی، نبش خیابان مبعث
تلفن: ۰۷۱۳۸۲۲۰۷۵۷ ۰۷۱۳۸۲۲۳۰۵۰

درمانگاه شبانه روزی حکیم
آدرس: شیراز، خیابان فرهنگ شهر، نبش کوچه ۱
تلفن: ۰۷۱۳۶۳۰۲۷۰۶ و ۰۷۱۳۶۳۰۱۸۳۳
درمانگاه حافظ
آدرس: شیراز، میدان احسان
تلفن: ۰۷۱۳۶۳۶۳۹۸۹ و ۰۷۱۳۶۳۶۳۹۸۷

درمانگاه رضوان
آدرس: شیراز، بلوار شهید مطهری، کنار مرکز خرید الهیه
تلفن: ۰۷۱۳۸۴۴۰۳۰۲

درمانگاه فاطمه الزهر
آدرس: شیراز، همت جنوبی
تلفن: ۰۷۱۳۶۳۲۱۹۰۹

درمانگاه کیمیا
آدرس: شیراز، چهار راه بنفشه
تلفن: ۰۷۱۳۲۳۴۸۷۹۲

درمانگاه سروش
آدرس: شیراز، خیابان آبیاری، روبروی بانک ملت
تلفن: ۰۷۱۳۸۳۰۷۰۸۵ و ۰۷۱۳۸۲۱۹۹۳۲

درمانگاه مسجدالرسول
آدرس: شیراز، میدان قصردشت به سمت زرگری
تلفن: ۰۷۱۳۶۳۱۵۵۵۰

درمانگاه اعتماد کسائیان
آدرس: شیراز، خیابان لطفعلی خان زند، سه راه انوری، جنب داروخانه ویژه
تلفن: ۰۷۱۳۲۳۳۰۷۴۵

درمانگاه جوادالائمه
آدرس: شیراز، خیابان قصردشت، ایمان شمالی، کوچه ۱۲ متری جوادالائمه
تلفن: ۰۷۱۳۶۳۰۴۷۴۲
درمانگاه حکمت
آدرس: شیراز، بلوار زرهی، بالاتر از چهارراه هوابرد، روبروی ۲۰ متری شبان
تلفن: ۰۷۱۳۶۴۸۸۵۸۵ و ۰۷۱۳۶۴۸۸۵۲۳

درمانگاه ولیعصر
آدرس: شیراز، خیابان برق، روبروی اداره برق
تلفن: ۰۷۱۳۲۳۳۷۲۵۰

درمانگاه شبانه روزی پردیس
آدرس: شیراز، چهارراه باهنر، تقاطع بلوار رحمت، جنب داروخانه دکتر نجیبی
تلفن: ۰۷۱۳۸۲۶۴۴۰۱

درمانگاه زاگرس
آدرس: شیراز، خیابان باهنر جنوبی، زاگرس شرقی، چهار راه پاییز
تلفن: ۰۷۱۳۸۲۵۳۸۶۷

درمانگاه دنا
آدرس: شیراز، شهر صدرا، فاز یک، بلوار دانش، بلوار فرهنگ
تلفن: ۰۷۱۳۶۴۱۱۱۱۴

درمانگاه کما
آدرس: شیراز، بلوار مدرس، خیابان آزادگان، روبروی موزه تاریخ طبیعی
تلفن: ۰۷۱۳۷۲۶۹۷۰۰ و ۰۷۱۳۷۱۴۴۴۱۲

درمانگاه اباعبدالله الحسین (ع)
آدرس: شیراز، بلوار مدرس، روبروی فضیلت، جنب بنیاد جانبازان
تلفن: ۰۷۱۳۷۳۵۱۵۰۴ و ۰۷۱۳۷۳۵۱۵۰۱

درمانگاه شبانه روزی امام جعفرصادق(ع)
آدرس: شیراز، بلوار رحمت، نرسیده به سر سپاه، روبروی سالن ورزشی شهرداری منطقه ۵
تلفن: ۰۷۱۳۸۲۶۴۴۰۰ ۰۷۱۳۸۲۶۳۳۰۰

درمانگاه شبانه روزی رازی
آدرس: شیراز، بلوار امیرکبیر، ابتدای بلوار میثم، ابتدای ورودی احمد آباد پشم شیشه
تلفن: ۰۷۱۳۸۴۲۸۱۶۱

درمانگاه شبانه روزی خاتم الانبیا
آدرس: شیراز، ﺑﻠﻮار ﻣﺪرس، اﺑﺘﺪای ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺟﺎﻧﺒﺎزان
تلفن: ۰۷۱۳۷۲۴۲۲۱۱

درمانگاه امیرالمؤمنین
آدرس: شیراز، خیابان یقطین
تلفن: ۰۷۱۳۸۳۲۹۴۰۳

درمانگاه شبانه روزی بوستان
آدرس: شیراز، شهرک گلستان، بلوار علامه امینی ، ابتدای خیابان صبا
تلفن: ۰۷۱۳۶۲۲۱۹۰۰ و ۰۷۱۳۶۲۲۰۶۰۳

درمانگاه پارسه
آدرس: شیراز، شهرک صدرا، بلوار ایران، خیابان دلگشا
تلفن: ۰۷۱۳۶۴۱۷۲۱۰

درمانگاه امام رضا
آدرس: شیراز، بلوار رحمت، سه راه دارالرحمه
تلفن: ۰۷۱۳۷۳۹۹۰۹۶-۸

درمانگاه خیریه رضوی
آدرس: شیراز، فرصت شیرازی(سردخانه)، خیابان رضوی، ابتدای ۲۰ متری شریف آباد
تلفن: ۰۷۱۳۷۴۰۱۰۰۷-۹

درمانگاه نادر کاظمی
آدرس: شیراز، میدان ولیعصر
تلفن: ۰۷۱۳۷۲۶۱۱۹۱

درمانگاه اباصالح المهدی (عج)
آدرس: شیراز، بلوار مدرس، فضل آباد، انتهای خیابان، جنب بانک ملی
تلفن: ۰۷۱۳۷۳۵۰۹۰۰

درمانگاه شبانه روزی دی
آدرس: شیراز، بلوار رحمت، نرسیده به فلکه کوزه گری، اول خیابان کارگر
تلفن: ۰۷۱۳۷۵۱۵۳۳۲

درمانگاه ابوتراب
آدرس: شیراز، بلوار سیبویه، چهارراه شاهزاده قاسم، پشت رستوران درباری
تلفن: ۰۷۱۳۷۳۶۴۰۶۴

درمانگاه نجات هلال احمر
آدرس: شیراز، بلوار سیبویه، جنب باشگاه شهیددستغیب، توانبخشی هلال
تلفن: ۰۷۱۳۷۳۹۹۶۹۶

درمانگاه منطقه هوایی
آدرس: شیراز، بلوار مدرس، پایگاه هوایی
تلفن: ۰۷۱۳۷۲۰۲۱۴۶

درمانگاه اکبرآباد
آدرس: شیراز، دروازه قرآن، بزرگراه خواجوی کرمانی، اکبراباد
تلفن: ۰۷۱۳۲۴۲۳۱۰۰ و ۰۷۱۳۲۴۲۶۶۵۲

درمانگاه بنی هاشمی
آدرس: شیراز، بلوار رحمت، بنی هاشمی
تلفن: ۰۷۱۳۷۵۰۹۸۰۸ و ۰۷۱۳۷۵۰۱۰۸۹

درمانگاه فاطمیه
آدرس: شیراز، بلوار امام خمینی، روبروی بنی هاشمی، مهدی آباد
تلفن: ۰۷۱۳۷۵۲۱۰۲۰ و ۰۷۱۳۷۵۲۲۵۶۳

درمانگاه حر ریاحی
آدرس: شیراز، ابوذرغفاری (شیخعلی چوپان)، ده پیاله، نرسیده به زیرگذر
تلفن: ۰۷۱۳۷۵۰۷۷۵۹ و ۰۷۱۳۷۵۰۷۷۵۰

‌برای نوبت گیری از پزشکان تهران به لیست بهترین پزشکان شیراز در دکترتو مراجعه کنید و اینترنتی نوبت بگیرید.

نظرات کاربران

نظر دهید

سوال پزشکی دارید؟

با بهترین پزشکان از راه دور مشاوره کنید

مشاوره با پزشک

نظر دهید

مشاوره با پزشک نوبت دهی مطب