قیمت خدمات دندانپزشکی در سراسر ایران – سال 1400

6
قیمت-دندانپزشکی
قیمت-دندانپزشکی

تعرفه دندانپزشکی در سال 1400

خدمات دندانپزشکی شاید از پرهزینه ترین خدماتی است که فرد در سراسر زندگی با آن درگیر است. از اهمیت سلامت دندان، درد وحشتناک آن، اقدام برای درمان دندان درد  و نحوه ی انتخاب دندان پزشک مناسب که بگذریم، یکی از مهمترین مسائل برای هر فردی قیمت دندانپزشکی است. اگر به دنبال قیمت دندانپزشکی هستید این مطلب برای شماست.

نکات مهم:

1: قیمت دندانپزشکی با توجه به دولتی یا خصوصی بودن مراکز خدمات درمانی، تجربه و شهرت دندانپزشک یا مکان مطب، تجهیزات آن و موادی که دندانپزشک استفاده می کند و شرایط بیمار مانند اورژانسی بودن یا وخامت آن، مقداری متفاوت است. در نتیجه سعی شده است که میانگین قیمت دندانپزشکی را پوشش دهیم.

2: به روز بودن مطلب بسیار مهم است. این مطلب قیمت دندانپزشکی سال 1400 را پوشش می دهد.

3: برای دریافت اطلاعات دقیقتر از قیمت دندانپزشکی می توانید از مشاره تلفنی با دندانپزشک استفاده کنید.

4: برای دریافت نوبت می توانید از نوبت دهی آنلاین دندانپزشک استفاده کنید.

قیمت-دندانپزشکی
برای آگاهی از قیمت دندانپزشکی از مشاوره تلفنی با دندانپزشک استفاده کنید.

1: قیمت معاینه و تشخیص دندانپزشکی سال 1400

عکس بایت رینگ: 32.000

عکس آندو: 50.000

معاینه و تشخیص  میانگین قیمت به تومان
ویزیت 50/000
گرافی پری اپیکال (عکس opg) 50/000

مشاوره با دکترهای
دندانپزشک دکترِتو

2: قیمت جراحی دهان (کشیدن دندان و باقی جراحی ها)

جراحی دهان میانگین قیمت به تومان
قیمت کشیدن هر دندان قدامی 300/000
قیمت کشیدن هر دندان خلفی 400/000
قیمت کشیدن هر دندان عقل 800/000
قیمت خارج کردن دندان نیش نهفته 2/000/000
قیمت جراحی عقل نسج نرم 1/200/000
قیمت جراحی عقل نسج سخت 1/800/000
قیمت فرنکتومی 500/000
قیمت درناژ آبسه داخل دهان 300/000
قیمت درمان درای ساکت (هر جلسه) 300/000
اقیمت کسپوز کردن دندان 1/500/000
قیمت خارج کردن ریشه باقیمانده 800/000

∗درناژ آبسه درون دهان به معنای بازکردن راهی برای خروج عفونت در دندان است.

∗درای ساکت، درمان وضعیتی دردآوری است که بعضی اوقات بعد از کشیدن دندان ایجاد می شود. علت آن هم عدم تشکیل لخته خون در حفره دندانی است.

∗فرنکتومی برداشت مقدار بسیار کمی از بافت نرم میان دو دندان جلویی است.

3: قیمت درمان ریشه یا عصب کشی دندان سال 1400

قیمت عصب کشی دندان و درمان ریشه دندان به این موضوع بستگی دارد که دندان مورد نظر شامل چند کانال باشد. دندانی که یک کانال داشته باشد هزینه ی پایینتری نسبت به دندان سه یا چهار کانال خواهد داشت. لازم به ذکر است که هزینه عصب کشی و پرکردن دندان در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با سال گذشته تفاوت چندانی نداشته است.

درمان ریشه عمومی (بدون ترمیم) میانگین قیمت به تومان
قیمت پالپوتومی اورژانس (دندان دائمی) 500/000
قیمت درمان ریشه یک کانال 800/000
قیمت درمان ریشه دو کانال 900/000
قیمت درمان ریشه سه کانال 1/000/000
قیمت درمان ریشه چهار کانال 1/100/000
درمان ریشه تخصصی (بدون ترمیم) میانگین قیمت به تومان
قیمت درمان ریشه یک کانال 1/200/000
قیمت درمان ریشه دو کانال 1/400/000
قیمت درمان ریشه سه کانال 1/800/000
قیمت درمان ریشه چهار کانال 2/000/000
Mta plagقیمت 700/000
درمان مجدد ریشه تخصصی (بدون ترمیم) میانگین قیمت به تومان
قیمت درمان مجدد ریشه یک کانال 1/600/000
قیمت درمان مجدد ریشه دو کانال 1/800/000
قیمت درمان مجدد ریشه سه کانال 2/100/000
قیمت درمان مجدد ریشه چهار کانال 2/400/000

مشاوره با دکترهای
دندانپزشک دکترِتو

4: هزینه پریو (جرم گیری،طرح لبخند و زیبایی)

تمامی موارد زیر اعم از جرمگیری دندان تا افزایش طول تاج دندان از جمله روش های درمانی برای اصلاح طرح لبخند شما عزیزان است که می توانید برای قیمت طرح لبخند متناسب با دندانپزشک مشاوره داشته باشید و در صورت نیاز به صورت غیرحضوری نوبت بگیرید.

پریو  میانگین قیمت به تومان
قیمت جرمگیری بروساژ کامل هر فک 400/000
قیمت فلپ نیم فک 1/800/000
قیمت افزایش طول تاج همراه با فلپ 1/500/000
قیمت پیوند لثه یک دندان 3/500/000
قیمت الکتروسرجری 500/000
قیمت لیفت لثه هر دندان (نسج سخت) 600/000
قیمت لیفت سینوس closed 3/500/000
قیمت لیفت سینوس open 6/500/000

5: قیمت پروتز دندان (پروتز، انواع روکش، کامپوزیت و لمینت)

پروتز ها و روکش های دندانی همچون کامپوزیت دندان و لمینت دندان، از جمله روش های اصلاح طرح لبخند می باشند که در چهره افراد تاثیر بسیار زیادی خواهند داشت. همچنین در صورتی که روکش های قدیمی و شکسته شده دارید، می توانید آن ها را برداشته و از بهترین مواد و متریال جدید استفاده نمایید و لبخندی زیبا را به خود هدیه بخشید. از این رو برای هزینه لمینت دندان، هزینه کامپوزیت دندان و انواع روکش ها و پروتزها به جدول زیر مراجعه نمایید:

پروتز میانگین قیمت به تومان
قیمت پروتز ثابت PFM هر واحد دندان پایه 2/500/000
قیمت پروتز ثابت PFM هر واحد پونتیک 2/000/000
قیمت پست و کور ریختگی 1/200/000
قیمت روکش تمام پرسلن و یا زیرکونیوم 3/000/000
قیمت لمینت سرامیکی 3/500/000
قیمت چسباندن روکشهای قدیمی 200/000
قیمت خارج کردن روکشهای قدیمی 200/000
قیمت جدا کردن روکش های بهم چسبیده 200/000
قیمت نایت گارد سخت 3/200/000
قیمت نایت گارد نرم 1/000/000
قیمت چسباندن بریج قدیمی 400/000
قیمت پروتز پارسیل آکریلی ( فلیپر ) 900/000
قیمت پروتز پارسیل بیس فلزی هر فک 6/000/000
قیمت پروتز کامل هر فک 5/000/000
قیمت خارج کردن پست و کور ریختگی 800/000
Onlay endocrowon سرامیکی 3/700/000
Onlay endocrowon کامپوزیتی 2/900/000

6: قیمت دندانپزشکی کودکان سال 1400

هزینه دندانپزشکی کودکان با توجه به نوع ناهنجاری های هر کودک می تواند روش های درمان متفاوتی داشته باشد. برای دریافت بهترین نتیجه در طول درمان دندانپزشکی کودکان از متخصصین دندانپزشک اطفال کمک بگیرید.

هزینه دندانپزشکی کودکان میانگین قیمت به تومان
قیمت کشیدن قدامی (شیری) 250/000
قیمت کشیدن خلفی (شیری) 300/000
قیمت پالپوتومی شیری 500/000
قیمت پالپکتومی شیری 600/000
قیمت فلوراید تراپی وبروساژهر فک 250/000
قیمت فیشور سیلانت هر دندان 500/000
قیمت استریپ هردندان 200/000
قیمت ترمیم دندان شیری با امالگام 700/000
قیمت ترمیم دندان شیری با کامپوزیت 850/000

مشاوره با دکترهای
دندانپزشک دکترِتو

7: قیمت ترمیم دندان سال 1400

ترمیمی میانگین قیمت به تومان
قیمت ترمیم آمالگام کلاس پنج یا یک سطحی 500/000
قیمت ترمیم آمالگام دو سطحی 600/000
قیمت ترمیم آمالگام سه سطحی 700/000
قیمت ترمیم کامپوزیت کلاس پنج یا یک سطحی 800/000
قیمت ترمیم کامپوزیت دو سطحی کلاس سه 900/000
قیمت ترمیم کامپوزیت سه سطحی یا کلاس چهار 1/00/000
قیمت ترمیم بیلداپ با آمالگام(دندان دائمی) 1/000/000
قیمت ترمیم بیلداپ با کامپوزیت نوری(دندان دائمی) 1/800/000
قیمت پین معمولی 200/000
قیمت فایبر پست 200/000
قیمت تراشیدن کامپوزیت قدیمی هر دندان 200/000
قیمت فیسینگ کامپوزیت(هر دندان) 1/500/000
قیمت بلیچینگ home هر فک 1/500/000
قیمت بلیچینگ office هر فک 2/000/000

8: قیمت ارتودنسی سال 1400

یکی از مهمترین ناهنجاری های دندانی مشکل در قرارگیری درست فک بالا و پایین می باشد که موجب می شود فرد با مشکل جویدن و سایش دندان ها مواجه شود و یا بر اثر کج و کوله و روی هم قرار گرفتن دندان ها مانع از تمیز شدن آن ها می شود و همین مشکل یک مشکل بزرگتر مثل پوسیدگی و عفونت دندان ها را به وجود خواهد آورد. برای حل این مشکلات بهترین روش، روش ارتودنسی می باشد که با سیم کشی کردن دندان ها سعی در نظم بخشیدن و اصلاح طرح لبخند دارند.

در ارتودنسی دندان ها می شود از سه روش ثابت، متحرک و نامرئی استفاده کرد، در ادامه به هزینه آنها خواهیم پرداخت. انتخاب هر یک از این روش ها بستگی به نظر متخصص ارتودنسی مربوطه خواهد داشت تا بهترین نتیجه را برای ناهنجاری بیمار به دست آورد. از این رو قیمت ارتودنسی برای حالت های مختلف دارای تفاوت هایی می باشد. در برخی موارد افراد برای ارتودنسی تک دندان مراجعه می نمایند که در این صورت نیز هزینه ارتودنسی یک دندان کج با ارتودنسی تمام فک نیز متفاوت خواهد بود. برای اطلاع دقیق از هزینه ی اروتودنسی و مشاوره همین حالا از متخصص ارتودنسی نوبت بگیرید.

ارتودنسی میانگین قیمت به تومان
قیمت ارتودنسی ثابت دو فک بدون کشیدن دندان 25/000/000
قیمت ارتودنسی ثابت دو فک با کشیدن دندان 26/000/000
قیمت ارتوسرجری (ارتودنسی جهت جراحی فک) 35/000/000
قیمت ارتودنسی دیمون (به ازای هرفک اضافه می شود) 8/000/000
قیمت ارتودنسی سرامیکی (به ازای هر فک اضافه می شود) 8/000/000
قیمت ارتودنسی متحرک دو فک 1/600/000
قیمت فیس ماسک 15/000/000
قیمت دستگاه فانکشنال 15/000/000
قیمت هدگیر 6/000/000
قیمت فیکس ریتینر هر فک 1/500/000
قیمت تعویض پلاک متحرک هر فک 1/500/000
قیمت ریباند براکت معمولی 300/000
قیمت ریباند براکت دیمون 400/000
قیمت ریباند براکت سرامیکی 500/000
قیمت ترمیم فیکس ریتینر (هر ناحیه) 300/000
قیمت ریتینر ثابت خلفی (هر ناحیه) 500/000
قیمت الکتروسرجری هر دندان 500/000
قیمت ارتودنسی4×2 دو فک 16/000/000
قیمت تعویض نک پد 500/000
قیمت تعویض فیس بو 500/000
قیمت تنظیم لبه ی دندان (به ازای هر فک) 250/000
قیمت دستگاه هایرکس 7/000/000
قیمت هوک جراحی + قالبگیری استیج 1/000/000
قیمت مینی اسکرو 2/000/000

مشاوره با دکترهای
دندانپزشک دکترِتو

9: قیمت ایمپلنت سال 1400

لازم به ذکر است که هزینه ایمپلنت با توجه به دندان مورد نظر متفاوت است. در نتیجه قیمت ایمپلنت دندان جلو با دیگر دندان ها فرق دارد. نکته ی مهم دیگر این است که هزینه کاشت دندان با توجه به هر واحد تعریف می شود و متاثر از عواملی چون جنس ایمپلنت دندان، کشور سازنده ایمپلنت دندان، نوع متریال مصرفی و دکتر متخصص ایمپلنت می باشد. برای مشاوره همین حالا از فوق تخصص جراحی فک و صورت و ایمپلنت نوبت بگیرید.

ایمپلنت میانگین قیمت به تومان
قیمت ایمپلنت کره ای 6/000/000
قیمت ایمپلنت نئودنت سوئیسی 8/000/000
قیمت ایمپلنت اشترومن 1/2000/000
قیمت پیوند استخوان بلاک 7/000/000
قیمت پیوند استخوان برای ایمپلنت 5/000/000

منبع: معاونت درمان وزارت بهداشت

دکترتو برای من یعنی نوشتن و نوشتن برای من یعنی تموم زندگیم...خوشحالم توی تیمی کار می‌کنم که محتوای ارزشمندی تولید می‌کنه و برای تک تک آدما احترام قائله

6 دیدگاه‌ها

 1. آیا هزینه عصب کشی و پر کردن یک دندان جداگانه حساب میشود؟من در مطب یک دندان عصب کشی کردم 2میلیون و هزینه پر کردن 1میلیون و پانصد

  • سلام دوست عزیز
   این که عصب کشی چند کاناله باشه و توسطدندانپزشکی عمومی یا متخصص و یا فوق تخصص انجام بشه و از چه موادی استفاده بشه و در مرکز دولتی یا خصوصی باشه تعرفه متفاوتی داره.

 2. چندروز پیش در تاریخ ۱۹ دی عکس opg با پوشش بیمه تامین اجتماعی گرفتم شد ۷۵ هزارتومن

  • سلام دوست عزیز
   نرخ این عکس بسته به داشتن سی دی یا فیلم رادیولوژی در همین رنج قیمت هست.

  • سلام دوست عزیز
   این عکس تحت پوشش بیمه قرار داره و مراکز دولتی با قیمت مناسب تری این عکس رو برای شما انجام می دهند.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید