آزمایشگاهابوریحان

آزمایشگاه
آزمایشگاه ابوریحان در بوشهر ، در بخشهای بیوشیمی،هورمون شناسی، هماتولوژی، سرولوژی، انگل شناسی، میکروب شناسی، تجزیه ادرار و...در حال خدمت رسانی است . همچنین این آزمایشگاه، آزمایش های لازم دوران بارداری و سلامت جنین را انجام می دهد.

درخواست ویزیت


پزشکی یافت نشد
تصاویر اسلایدر: