آزمایشگاهاطلس

آزمایشگاه
آزمایشگاه اطلس واقع در شیراز، کلیه ی آزمایش های تخصصی و طبی را با پیشرفته ترین دستگاهها انجام می دهد.

درخواست ویزیت


پزشکی یافت نشد
تصاویر اسلایدر: