آزمایشگاهدی

آزمایشگاه
آزمایشگاه پاتوبیلوژی دی در سال 1390 در شیراز تاسیس شد. این آزمایشگاه ارایه دهنده خدمات پاتولوژی و کلیه تست های بالینی و هورمونی و با پیشرفته دستگاه ها توسط کادری مجرب است.

درخواست ویزیت


پزشکی یافت نشد
تصاویر اسلایدر: