آزمایشگاهایرانیان

آزمایشگاه
آزمایشگاه ایرانیان واقع در شیراز، پاسخگویی آزمایشگاهی شما در کمترین زمان با دستگاه های پیشرفته و به روز و کلیه آزمایش های تخصصی در این مرکز انجام می شود.

درخواست ویزیت


پزشکی یافت نشد
تصاویر اسلایدر: