تصویربرداریو رادیولوژی دکتر مرادی نژاد

رادیولوژی
کلینیک سونوگرافی و رادیولوژی دکتر شهپر مرادی نژاد در شیراز، دارای بورد تخصصی رادیولوژی و سونوگرافی و فلوشیپ سی تی اسکن؛ این مجموعه سونوگرافی کالر داپلر، واژینال سه بعدی و چهاربعدی را انجام می دهد.

درخواست ویزیت


پزشکی یافت نشد
تصاویر اسلایدر: