تصویربرداریتخصصی سونوگرافی و رادیولوژی دیجیتال

رادیولوژی
خدمات کلینیک تخصصی سونوگرافی و رادیولوژی دیجیتال واقع در شیراز شامل موارد زیر می باشد:
بررسی سلامت جنین، ناهنجاری های جنینی
سونوگرافی 3 و4 بعدی جنینی، دالپر رنگی و...

درخواست ویزیت


تصاویر اسلایدر: