تصویربرداریخلق الله

رادیولوژی
مرکز تصویربرداری خلق اله، با مدیریت آقای دکتر باهررضا خلق اله ( دارای بورد تخصصی رادیولوژی و عضو انجمن رادیولوژی اروپا)، واقع در شهر شیراز آماده خدمت رسانی به هموطنان می باشد.

درخواست ویزیت


پزشکی یافت نشد
تصاویر اسلایدر: