در این لیست پزشکان متخصص جراحي کليه،مجاري ادراري و تناسلي(اورولوژی) را همراه با آدرس و تلفن مطب ببینید و اینترنتی نوبت بگیرید.