دکتر زهره محمدی

روانشناسی

درباره پزشک

مشاوره خانواده و روابط بین فردی

ملاحظات :

پرداختی شما به مبلغ 3000 تومان از طریق درگاه اینترنتی صرفا جهت اخذ نوبت بوده و کل مبلغ ویزیت پزشک در مطب از شما دریافت می گردد.