دکتر سید علیرضا تقوی

داخلی

ملاحظات :

بیمارانی که اینترنتی نوبت گرفته اند لطفا ساعت 12 تا 1.30 جهت تشکیل پرونده به مطب مراجعه کنند.
پرداختی شما به مبلغ 3000 تومان از طریق درگاه اینترنتی صرفا جهت اخذ نوبت بوده و کل مبلغ ویزیت پزشک در مطب از شما دریافت می گردد.
بیمار محترم لطفا رأس ساعت تعیین شده در مطب حضور داشته باشید.
با توجه به شلوغی مطب، زمان انتظار شما برای ملاقات با پزشک قابل پیش‌بینی نمی‌باشد.

ویدیوها :

پرسش و پاسخ دکترِتو - دکتر سید علیرضا تقوی