دکتر سید حسن بهدین

ارتوپدي

ملاحظات :

لطفاًً پیش از مراجعه به مطب از طریق تماس تلفنی، از حضور پزشک اطمینان حاصل نمائید.
پرداختی شما به مبلغ 3000 تومان از طریق درگاه اینترنتی صرفا جهت اخذ نوبت بوده و کل مبلغ ویزیت پزشک در مطب از شما دریافت می گردد.
در نظر داشته باشید، با توجه به نوبت دهی به مراجعه کنندگان حضوری، می بایست بر اساس شماره قبض خود و پس از منتظر ماندن در سالن انتظار، به اتاق پزشک وارد شوید.
لطفاً نیم ساعت پیش از ساعت نوبت خود، برای گرفتن قبض نوبت مراجعه فرمائید.
با تشکر
مجتمع درمانی آزادی/پذیرش بخش تخصصی