دکتر سید عباس بنانی

جراحی عمومی

درباره پزشک

اغلب جراحی های مربوط به ناهنجاری های مادرزادی نوزادان و دستگاه گوارش از قبیل انسداد مری

ملاحظات :

پرداختی شما به مبلغ 3000 تومان از طریق درگاه اینترنتی صرفا جهت اخذ نوبت بوده و کل مبلغ ویزیت پزشک در مطب از شما دریافت می گردد.