دکتر خسرو دانشبد

آسیب شناسی (پاتولوژی)

درباره پزشک

دکتر خسرو دانشبد در سال 1312 در تهران بدنیا آمد.در سال 1331 در رشته پزشکی دانشگاه تهران تحصیل نمود. در سال 1337 جهت تحصیل عازم امریکا شد و از دانشگاه کالیفرنیای جنوبی و هاروارد در رشته های تخصصی کودکان و پاتولوژی فارغ التحصیل گردید.بوردهای تخصصی آمریکا را در بیماریهای کودکان و پاتولوژی دریافت داشت.در سال 1345 به عنوان استادیار دانشگاه شیراز شروع به کار نمود و بعد به عنوان استاد تمام وقت شیراز به تدریس، پژوهش و ارایه خدمات پاتولوژی پرداخت و کنفرانسهای سی بی سی و کنفرانسهای مشترک پاتولوژی-بالینی کودکان و مادران و نوزادان را راه اندازی نمود.در سال 1348 دوره یک ساله سفر مطالعاتی در دانشگاه واشنگتن سنت لویی آمریکا، تحت سرپرستی پروفسور اکرمن، به همراهی دکتر رسایی به عنوان مربی، دوره فوق تخصص سرجیکال پاتولوژی را گذراند. در سال 1354 به عنوان استاد مدعو به مدت یکسال در دانشگاه تگزاس در شهر دالاس آمریکا سرجیکال پاتولوژی را تدریس نمود و عضو کالج پاتولوژیستهای آمریکا شد.در سال 1358 به عنوان رییس بخش پاتولوژی دانشگاه شیراز منصوب شد.در سال 1365 آزمایشگاه تشخیص پزشکی را در شیراز تاسیس نمود و ازمایشات تخصصی قارچ شناسی، ایمونولوژی، هماتولوژی، بیوشیمی، میکروبشناسی، پاتولوژی، سیتولوژی را راه اندازی نمود.در طی این سالها فعالیتهای آزمایشگاه دکتر دانشبد گسترده تر شد و به سمت پیشرفت و تخصصی تر شدن بخشهای جدید توسط همکاران متخصص انجام گردید.

ملاحظات :

پرداختی شما به مبلغ 3000 تومان از طریق درگاه اینترنتی صرفا جهت اخذ نوبت بوده و کل مبلغ ویزیت پزشک در مطب از شما دریافت می گردد.
بیمار محترم لطفا رأس ساعت تعیین شده در مطب حضور داشته باشید.