دکتر سید مهدی جعفری

ارتوپدي

ملاحظات :

بیماران محترم توجه داشته باشید به همراه داشتن عکس از نقطه درد الزامیست