دکتر مصطفی آزادی

پزشک خانواده,طب سوزنی

درباره پزشک

طب سوزنی، پزشک خانواده

ملاحظات :

پرداختی شما به مبلغ 3000 تومان از طریق درگاه اینترنتی صرفا جهت اخذ نوبت بوده و کل مبلغ ویزیت پزشک در مطب از شما دریافت می گردد.

ویدیوها :

دکترتو با شما - طب سوزنی - دکتر مصطفی آزادی