دکتر محسن افروزی فر

چشم پزشکی

ملاحظات :

بیمار محترم لطفا رأس ساعت تعیین شده در مطب حضور داشته باشید
.پرداختی شما به مبلغ 3000 تومان از طریق درگاه اینترنتی صرفا جهت اخذ نوبت بوده و کل مبلغ ویزیت پزشک در مطب از شما دریافت می گردد.
توجه فرمایید تنها بیمارانی که دارای مشکلات آب سیاه و فشار چشم هستند توسط پزشک ویزیت می شوند. در صورت داشتن هر گونه مشکل یا بیماری های دیگر از گرفتن نوبت خودداری فرمایید.