دکتر مهران رحیمی

دندانپزشکی

درباره پزشک

دندانپزشکی اطفال، درمان دندانپزشکی تحت بیهوشی، درمان کودکان نا آرام در مطب، عصب کشی، ترمیم، روکش استیل، کشیدن