دکتر مریم السادات سلامی

داخلی

ملاحظات :

نوبت گیری به علت عدم حضور پزشک امکان پذیر نمی باشد.
بیمار محترم لطفا رأس ساعت تعیین شده در مطب حضور داشته باشید.
با توجه به شلوغی مطب، زمان انتظار شما برای ملاقات با پزشک قابل پیش‌بینی نمی‌باشد.