دکتر فرهاد زرقان

جراحي کليه،مجاري ادراري و تناسلي(اورولوژی)

درباره پزشک

جراحی تومورها و بدخیمی های ارولوژیک، درمان طبی و جراحی ناباروری و ناتوانی جنسی، درمان جراحی و آندوسکوپیک بیماریهای پروستات و بی اختیاری، درمان آندوسکوپیک سنگ های کلیه، حالب و مثانه