دکتر علی نعمتی

جراحی مغز و اعصاب

درباره پزشک

جراح و متخصص بیماریهای مغز و اعصاب، ستون فقرات، دیسک کمر و گردن، جراحی بسته دیسک کمری، لیزر، اوزون، دیسکوژل، بلوک عصبی، و RF، درمان دیسک کمر بدون عمل جراحی
همکاری با MRI، میر، میرحسینی، کوثر