دکتر علی اصغر توسلی

داخلی

درباره پزشک

اندوسکوپی، تست ریه و دیابت

ملاحظات :

بیمار محترم لطفا رأس ساعت تعیین شده در مطب حضور داشته باشید.
با توجه به شلوغی مطب، زمان انتظار شما برای ملاقات با پزشک قابل پیش‌بینی نمی‌باشد.