دکتر محمدحسین رجبیان

جراحی عمومی

ملاحظات :

بیمار محترم لطفا رأس ساعت تعیین شده در مطب حضور داشته باشید.
با توجه به شلوغی مطب، زمان انتظار شما برای ملاقات با پزشک قابل پیش‌بینی نمی‌باشد.
لطفا افرادی که در بیمارستان دنا و میر تحت عمل جراحی قرار گرفته اند فقط روز دوشنبه نوبت اینترنتی بگیرند.