دکتر بهزاد حیدری

کودکان,نوزادان

ملاحظات :

بیمار محترم لطفا رأس ساعت تعیین شده در مطب حضور داشته باشید عدم حضور به موقع شما به منزله کنسل شدن نوبت می باشد.