دکتر سید منصور حسینی

داخلی

ملاحظات :

بیمار محترم لطفا دقت کنید که اگر در مطب دکترحسینی نوبتی برای مراجعه بعدی شما در نظر گرفته شده به هیچ عنوان مجدد نوبت اینترنتی نگیرید در غیر این صورت قطعا هر دو نوبت شما حذف خواهد گردید.
پرداختی شما به مبلغ 3000 تومان از طریق درگاه اینترنتی صرفا جهت اخذ نوبت بوده و کل مبلغ ویزیت پزشک در مطب از شما دریافت می گردد.
بیمار محترم لطفا رأس ساعت تعیین شده در مطب حضور داشته باشید.
با توجه به شلوغی مطب، زمان انتظار شما برای ملاقات با پزشک قابل پیش‌بینی نمی‌باشد.