دکتر سیروس چریکی

کودکان,نوزادان

درباره پزشک

اکو جنین در مطب انجام میشود.
همکاری با بیمارستان های:کوثر-مادر و کودک-حافظ

ملاحظات :

پرداختی شما به مبلغ 3000 تومان از طریق درگاه اینترنتی صرفا جهت اخذ نوبت بوده و کل مبلغ ویزیت پزشک در مطب از شما دریافت می گردد.
لطفا هنگام مراجعه مدارک قبلی بیمار را به همراه داشته باشید.
بهترین زمان اکو جنین هفته هجدهم بارداری است و اکو در زمان زودتر از هفته هجدهم باید با پزشک هماهنگ شود.