دکتر سعید البرزی

زنان و زایمان و نازایی

افتخارات:

AWARDS: Winner of 11th. Razi Research Festival (2005), 3rd. Royan International Congress (2002) and 9th Royan International Congress 2008
INNOVATIONS: Many laparoscopic and hysteroscopic surgeries which were performed for the first time in Iran. Also using a graft of peritoneum for treating cervical aplasia and laparoscopic metoplasty for didelphyc uterus for the first time in the world.

ملاحظات :

نوبت ها هر 5شنبه راس ساعت 1 ظهر روی سایت قرار می گیرد
توجه فرمایید که تعیین جنسیت جنین ویا ویزیت خانم های باردار و اشخاصی که قبلا تحت عمل جراحی قرار گرفته اند در مطب انجام نخواهد شد.
مبلغ کامل ویزیت می‌بایست در مطب پرداخت شود.