دکتر علیرضا رحیمی

داخلی

افتخارات:

دارای رتبه ممتاز بورد تخصصی داخلی
دارای رتبه ممتاز بورد فوق تخصصی گوارش و کبد
سابقه هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی جهرم و شیراز

ملاحظات :

آندوسکوپی و کولونوسکوپی فقط روزهای یکشنبه و سه شنبه عصر انجام می‌پذیرد. بیمار باید از ساعت 9 صبح به بعد از خوردن غذا خودداری کند و ساعت انجام آندوسکوپی را با منشی هماهنگ کند.
جهت انجام کولونوسکوپی مراجعه بیمار به صورت حضوری برای توضیحات لازم آمادگی روده و توضیح نحوه ی انجام آن به بیمار لازم است.
جهت انجام ERCP الزاما همه مدارک بیمار باید قبل از نوبت دهی توسط پزشک رویت شود.
جهت تعبیه بالن معده مراجعه حضوری جهت ویزیت و توضیحات مربوطه لازم است.