دکتر مهرداد سجادی

اعصاب و روان (روانپزشکی)

درباره پزشک

رواندرمانی، مشاوره خانوادگی، مشاوره تحصیلی و ازدواج، مشاوره کودک و نوجوان، درمان بیماریهای اعصاب و روان، درمان و ترک اعتیاد