دکتر محمدرضا فلاحی

چشم پزشکی

ملاحظات :

بیمارستان‌های طرف قرارداد جهت انجام جراحی: اردیبهشت، کوثر، بصیر و دکتر خدادوست می باشد.
بیمه تنها برای عمل‌های درمانی جهت انجام جراحی‌های چشم پذیرفته می‌شود. بیمه های طرف قرار داد شامل خدمات درمانی، دانا، تامین اجتماعی، معلم، نیروهای مسلح، سینا، بانک‌های دولتی، دی، آتیه سازان، البرز، صدا و سیما، ایران، مخابرات و آسیا می‌باشد.