دکتر نوشین علی ملایری

اعصاب و روان (روانپزشکی)

درباره پزشک

درمان افسردگی، اضطراب، وسواس، سردرد، اختلالات روانپزشکی کودکان و نوجوانان، اختلال بیش فعالی، کم توجهی، روان درمانی، زوج درمانی، اختلالات جنسی، ترک اعتیاد

ملاحظات :

پرداختی شما به مبلغ 3000 تومان از طریق درگاه اینترنتی صرفا جهت اخذ نوبت بوده و کل مبلغ ویزیت پزشک در مطب از شما دریافت می گردد.