دکتر امیر جمشیدی

چشم پزشکی

درباره پزشک

اصلاح نزدیک بینی، دوربینی
آستیگماتیسم با لیزر (لیزیک)
پیوند قرنیه، جراحی آب سیاه
جراحی آب مروارید ( فیکو)

ملاحظات :

پرداختی شما به مبلغ 3000 تومان از طریق درگاه اینترنتی صرفا جهت اخذ نوبت بوده و کل مبلغ ویزیت پزشک در مطب از شما دریافت می گردد.