دکتر ناصر صادقی

گوش حلق و بينی

ملاحظات :

دکتر صادقی تا واخر مرداد ماه مسافرت هستند جایگزین ایشان خانم دکتر بنار هستند.
پرداختی شما به مبلغ 3000 تومان از طریق درگاه اینترنتی صرفا جهت اخذ نوبت بوده و کل مبلغ ویزیت پزشک در مطب از شما دریافت می گردد.
بیمار محترم لطفا رأس ساعت تعیین شده در مطب حضور داشته باشید.
با توجه به شلوغی مطب، زمان انتظار شما برای ملاقات با پزشک قابل پیش‌بینی نمی‌باشد.