دکتر یوسف بوستان سعدی

چشم پزشکی

درباره پزشک

جراحی آب مروارید به روش مدرن
تنبلی و انحراف چشم کودکان
زیبایی پلک و تزریق بوتاکس
لیزیک و حذف عینک در 5 دقیقه
مجرای اشکی و خشکی چشم
آب سیاه

ملاحظات :

پرداختی شما به مبلغ 3000 تومان از طریق درگاه اینترنتی صرفا جهت اخذ نوبت بوده و کل مبلغ ویزیت پزشک در مطب از شما دریافت می گردد.