راضیه خطیبی نژاد

تغذيه

درباره پزشک

مشاور تغذیه و رژیم درمانی

ملاحظات :

پرداختی شما به مبلغ 3000 تومان از طریق درگاه اینترنتی صرفا جهت اخذ نوبت بوده و کل مبلغ ویزیت پزشک در مطب از شما دریافت می گردد.