دکتر سیده بیتا صدیقی

رادیولوژی

درباره پزشک

در مطب انواع سونو عمومی، سونو داخلی، سونو سینه، مامو گرافی، عکس برداری ساده، تعیین سن استخوان و سونو بارداری انجام میشود.
امکان نوبت گیری اینترنتی برای سونو سلامت وجود ندارد.

ملاحظات :

پرداختی شما به مبلغ 3000 تومان از طریق درگاه اینترنتی صرفا جهت اخذ نوبت بوده و کل مبلغ ویزیت پزشک در مطب از شما دریافت می گردد.
نوبت گیری اینترنتی برای هیسترو سونوگرافی، هیسترو سالپنگوگرافی ( عکس رنگی)، سونو سلامت جنین ( سه ماهه اول و سه ماهه دوم)، نمونه برداری (آمنیوسنتز) نمیباشد.