دکتر مهناز مصلایی

چشم پزشکی

درباره پزشک

فلوشیپ جراحی پلاستیک و زیبایی چشم، جراحی اندوسکوپیک مجاری اشکی

ملاحظات :

پذیرش مطب ساعت 16.00 انجام می شود.
پرداختی شما به مبلغ 3000 تومان از طریق درگاه اینترنتی صرفا جهت اخذ نوبت بوده و کل مبلغ ویزیت پزشک در مطب از شما دریافت می گردد.