دکتر ساسان نیکنام

چشم پزشکی

ملاحظات :

پرداختی شما به مبلغ 3000 تومان از طریق درگاه اینترنتی صرفا جهت اخذ نوبت بوده و کل مبلغ ویزیت پزشک در مطب از شما دریافت می گردد.
دکتر نیکنام بیمارانی که توسط پزشک دیگری تحت عمل جراحی قرار گرفته اند و یا برای معاینه عینک مراجعه میکنند را ویزیت نمیکنند.
بیمارانی که دارای مشکلات شبکیه و عصب و پیر چشمی هستند در مطب ویزیت نخواهند شد.( بیمارانی که مشکلات مربوط به قرنیه دارند، ویزیت می شوند.)
افرادی که بین سن 22 سال تا 40 سال هستند و برای لیزیک مراجعه می کنند، ویزیت می شوند.