دکتر مهدی پایدار

زنان و زایمان و نازایی

ملاحظات :

پرداختی شما به مبلغ 3000 تومان از طریق درگاه اینترنتی صرفا جهت اخذ نوبت بوده و کل مبلغ ویزیت پزشک در مطب از شما دریافت می گردد.
تنها سونوگرافی مربوط به خانم های باردار و ناراحتی های زنان در مطب انجام می شود و نازایی پذیرفته نمیشود
ویزیت خانمهای باردار دو قلو و سه قلو در مطب انجام نمی شود.